« terug naar vorige pagina

Gegevens uitwisseling

Uitwisseling met Isala 

Omwille van uw veiligheid wisselen wij uw medicatie gegevens, intoleranties en allergieën uit met Isala. Dit gebeurt alleen wanneer u een bezoek aan Isala brengt en alleen door uw specialist.Omdat veel onschuldig lijkende geneesmiddelen grote schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld slechte nieren ontvangen wij automatisch verschillende laboratoriumwaarden van Isala. Bijvoorbeeld een onschuldige kuur bij een blaasontsteking kan leiden tot totale uitval van reeds slechte nieren.
Welke waarden wisselen wij uit? Nierfunctie, cholesterol, INR (stolling), Natrium & Kalium, Digoxine- en Lithium-spiegels omdat deze geneesmiddelen zeer sterk werkzaam zijn.


Gegevens Uitwisseling

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan moet u hiervoor toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Het kan zijn dat meerdere apothekers gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke apotheek uw toestemming. Als u toestemming geeft, registreert de zorgverlener dit in zijn eigen systeem. Vanaf dat moment zijn uw gegevens op te vragen via de zorginfrastructuur. Andere zorgverleners mogen uw gegevens dan alleen opvragen als dit nodig is voor de behandeling. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Alleen de medische gegevens bij de zorgverlener waar u toestemming geeft, zijn beschikbaar. Als een zorgverlener uw toestemming (nog) niet heeft gevraagd, dan zijn uw medische gegevens bij deze zorgverlener niet beschikbaar via de zorginfrastructuur.

Ga naar volgjezorg.nl om toestemming te geven  

Privacy

Volgens de wet zijn er rechten en plichten, zowel voor u als patiënt als voor de apotheker als zorgverlener. Deze rechten en plichten zijn opgesteld om goede farmaceutische zorg te kunnen garanderen, en gaan onder andere over het waarborgen van uw privacy in de apotheek.

Wist u bijvoorbeeld dat u recht heeft op een gesprek onder vier ogen als u het vervelend vindt om over lastige zaken te praten aan de balie? Hiervoor heeft onze Apotheek een aparte spreekruimte beschikbaar.

Maar de privacywetgeving gaat ook over de verwerking van uw persoonsgegevens in een medisch dossier. Als apotheek zijn wij namelijk verplicht om informatie op te slaan die van belang is voor uw behandeling. Uiteraard is dit medische dossier goed beveiligd en zijn er over de verwerking en verstrekking van deze gegevens veel richtlijnen opgesteld.