You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.
logo

Onze service

Uitwisseling met Isala

Omwille van uw veiligheid wisselen wij uw medicatie gegevens, intoleranties en allergieën uit met Isala. Dit gebeurt alleen wanneer u een bezoek aan Isala brengt en alleen door uw specialist.

Omdat veel onschuldig lijkende geneesmiddelen grote schade kunnen aanrichten aan bijvoorbeeld slechte nieren ontvangen wij automatisch verschillende laboratoriumwaarden van Isala. Bijvoorbeeld een onschuldige kuur bij een blaasontsteking kan leiden tot totale uitval van reeds slechte nieren.
Welke waarden wisselen wij uit? Nierfunctie, cholesterol, INR (stolling), Natrium & Kalium, Digoxine- en Lithium-spiegels omdat deze geneesmiddelen zeer sterk werkzaam zijn.

Gegevens uitwisseling

Wilt u dat zorgverleners uw medische gegevens elektronisch kunnen delen? Dan moet u hiervoor toestemming geven als uw huisarts of apotheker daarom vraagt. Het kan zijn dat meerdere apothekers gegevens over u hebben die ze willen delen. Geeft u dan bij elke apotheek uw toestemming. Als u toestemming geeft, registreert de zorgverlener dit in zijn eigen systeem. Vanaf dat moment zijn uw gegevens op te vragen via de zorginfrastructuur. Andere zorgverleners mogen uw gegevens dan alleen opvragen als dit nodig is voor de behandeling. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Alleen de medische gegevens bij de zorgverlener waar u toestemming geeft, zijn beschikbaar. Als een zorgverlener uw toestemming (nog) niet heeft gevraagd, dan zijn uw medische gegevens bij deze zorgverlener niet beschikbaar via de zorginfrastructuur.

Privacy

Volgens de wet zijn er rechten en plichten, zowel voor u als patiënt als voor de apotheker als zorgverlener. Deze rechten en plichten zijn opgesteld om goede farmaceutische zorg te kunnen garanderen, en gaan onder andere over het waarborgen van uw privacy in de apotheek.

Wist u bijvoorbeeld dat u recht heeft op een gesprek onder vier ogen als u het vervelend vindt om over lastige zaken te praten aan de balie? Hiervoor heeft onze Apotheek een aparte spreekruimte beschikbaar.

Maar de privacywetgeving gaat ook over de verwerking van uw persoonsgegevens in een medisch dossier. Als apotheek zijn wij namelijk verplicht om informatie op te slaan die van belang is voor uw behandeling. Uiteraard is dit medische dossier goed beveiligd en zijn er over de verwerking en verstrekking van deze gegevens veel richtlijnen opgesteld.

Recept ontvangen wat gebeurd er nu?

Uw apotheek controleert meteen of het geneesmiddel bij u past. Ieder mens is uniek. Zelfs ziekteverschijnselen kunnen per persoon verschillen. Het is dan ook maatwerk om voor iedereen het juiste geneesmiddel te vinden. En voor maatwerk moet u bij uw apotheek zijn!

Wij bewaken graag uw medicatie.
Wanneer u bijvoorbeeld overgevoelig bent voor een werkzame stof in het geneesmiddel zoeken wij, in overleg met uw (huis)arts, naar een alternatief middel dat beter bij u past. Gebruikt u ook andere geneesmiddelen? Dan controleren wij altijd of uw nieuwe geneesmiddel goed combineert met de middelen die u al gebruikt. Al deze informatie bewaren wij zorgvuldig in ons computersysteem. Vanzelfsprekend is uw privacy hierbij gewaarborgd. Wilt u graag een overzicht van uw medicatie? Dan kunt u bij ons om een geneesmiddelenpaspoort vragen.
Wat gebeurt er allemaal in uw apotheek met een recept?

Veel mensen vragen zich weleens af wat er allemaal gebeurt in hun apotheek met een recept.

 • U overhandigt het recept aan de apothekersassistente of apotheker. De meeste huisartsen sturen het recept elektronisch door en de huisartsen in Holtenbroek hebben hetzelfde computersysteem als de apotheek waardoor het al gedeeltelijk in uw dossier staat.
 • De apothekersassistente of apotheker verwerkt het recept in het computersysteem. De volgende controles vinden plaats: hebt u het geneesmiddel al eerder gebruikt? Klopt de dosering? Is er een wisselwerking met een ander geneesmiddel dat u gebruikt? De apothekersassistente of apotheker pakt er, indien van toepassing, extra informatie over het geneesmiddel bij.
 • Bij vragen, onduidelijkheden of twijfel overlegt de apothekersassistente met een van de apothekers of indien noodzakelijk met uw huisarts of specialist.
 • De geneesmiddelen worden door onze robot gepakt, geëtiketteerd en door de assistenten verzameld.
 • Op de verpakking worden etiketten geplakt met uw naam, een barcode, de naam en sterkte van het geneesmiddel en beknopte informatie.
 • Zo nodig worden er waarschuwingsstickers op de verpakking geplakt.
 • Indien u de recepten later komt ophalen worden deze in de kast opgeborgen. Maakt u gebruik van onze SMS of email service dan ontvangt u een bericht dat de geneesmiddelen voor u klaar liggen.
 • U ontvangt de geneesmiddelen.
 • U kunt een korte toelichting aan de balie krijgen…
 • …of een uitgebreidere instructie in de spreekkamer. Hierbij kunt u natuurlijk zelf ook vragen stellen.
 • De apotheker controleert altijd alle recepten gedurende de dag. Op elk recept zit een controle-etiket dat aangeeft welke geneesmiddelen zijn verstrekt.

Controle bloedsuikermeter

Twijfelt u of uw bloedsuikermeter nog correct werkt of wilt u de werking en het gebruik van uw bloedsuikermeter nog een keertje uitgelegd krijgen dan kunt u daarvoor langskomen in de apotheek. Wij controleren uw bloedsuikermeter altijd doormiddel van een prikje met uw eigen bloed in combinatie met uw bloedsuikermeter en een zeer nauwkeurige meter van het lab.

U mag zo langs komen maar om u alle gelegenheid te geven vragen te stellen en die ook goed te kunnen beantwoorden raden wij u aan hiervoor een afspraak te maken.

Inloopspreekuur

Iedere woensdagmiddag vanaf 13.30 uur kunt u voor vragen of advies vrijblijvend terecht bij onze apotheker tijdens het gratis inloopspreekuur. Ook buiten deze mogelijkheid is er bijna altijd wel een van onze apothekers aanwezig om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Bezorgdienst

Met de Apotheek Holtenbroek Thuiszorg service garanderen wij dat u uw genees- en/of hulpmiddelen op maat en tijdig krijgt geleverd en bieden wij u bovendien een optimale begeleiding. Uw gezondheid is onze drijfveer. Waar nodig zoeken wij in samenspraak met andere zorgverleners naar goede oplossingen voor specifieke problemen.

Bezorgtijden: Wij bezorgen dagelijks in en rondom de wijk Holtenbroek.

Uw mening telt

'Uw mening telt!' het is een veelgehoorde kreet, maar is het ook de waarheid?

Bij Apotheek Holtenbroek telt uw mening inderdaad. De apotheek voert doorlopend tevredenheidsonderzoek uit onder haar cliënten. Als uit onderzoek blijkt dat er verbeterpunten zijn kijken wij hoe we die kunnen verbeteren.

Als uw mailadres bij ons bekend is ontvangt vanzelf een keer een uitnodiging om aan een enquête deel te nemen.

SMS herinnering

De apotheek maakt gebruik van een zogenaamd Track & Trace systeem. Dit betekent dat als u uw geneesmiddelen later komt ophalen wij deze in de kast opbergen. Als wij over uw mailadres of 06-nummer beschikken ontvangt u een bericht dat uw geneesmiddelen voor u klaar liggen om te worden opgehaald.

In het bericht kan een 4-cijferige code staan. Voer dit nummer in op het scherm bij de ingang. Wij pakken uw geneesmiddelen en roepen u. Heeft u nog vragen over uw geneesmiddel gebruik wilt u dan een volgnummer nemen en wachten op tot u aan de beurt bent? Met de afhaalcode "dringt" u namelijk voor. Wij pakken dan alleen uw geneesmiddelen, roepen u en geven de geneesmiddelen af. Wij zullen u nooit een code sturen als wij op voorhand al weten dat wij vragen over uw geneesmiddel gebruik hebben.

Prijslijst ter handstelling

voor niet verzekerde zorg

Hieronder vindt u onze tarieven voor zorg welke niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt of indien u niet wilt dat wij de aan u geleverde zorg rechtstreeks met uw borgverzekeraar afhandelen.

 • Normale vervolg uitgifte

 • 7,54
  per keer
 • zorg
 • Vervolg uitgifte bereiding

 • 19,25
  per keer
 • zorg
 • Baxter per medicijn

 • 2,98
  per week
 • zorg
 • Eerste uitgifte medicijn

 • 7,54
  per keer
 • zorg
 • Eerste uitgifte baxter

 • 2,98
  per keer
 • zorg

WGBO

Sinds medio 2007 heeft het contact tussen u als cliënt/patiënt en de apotheker een wettelijke basis, namelijk de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In deze wet zijn de rechten en plichten van de apotheker en van u als cliënt/patiënt wettelijk vastgelegd. De apotheker zal samen met andere zorgverleners zorgen voor een goede medicamenteuze behandeling. Wij leggen de belangrijkste onderwerpen in deze wet kort uit:

Behandelingsovereenkomst
Informatieplicht
Medicatiedossier
Privacy
Minderjarigen
Behandelingsovereenkomst
Wanneer u in de apotheek uw recept afgeeft, gaat u hiermee op dat moment een behandelingsovereenkomst aan met de apotheker. Wanneer u voor het eerst de apotheek bezoekt zal de apotheker u vertellen wat u mag verwachten van de apotheek, hoe uw geneesmiddelgebruik wordt bewaakt en hoe er omgegaan wordt met privacy. Het kan ook zijn dat u deze informatie in een speciaal welkomstpakket krijgt aangereikt.

Informatieplicht
Het geven van informatie is voor zowel de apotheker als voor u van belang. De apotheker moet naar beste weten alle informatie geven waarvan de apotheker denkt dat u die nodig heeft. Uw apotheker moet u goed informeren en voorlichten over uw voorgeschreven geneesmiddelen. U mag uw apotheker hier altijd vragen over stellen! Daar tegenover staat dat u uw apotheker goed moet informeren, bijvoorbeeld of u allergisch bent, of u zwanger bent of als u borstvoeding geeft en welke andere geneesmiddelen u gebruikt.

Medicatiedossier
De gegevens van eigen patiënten en cliënten slaat de apotheker op in een elektronisch dossier en bewaart deze tenminste 15 jaar. Dit dossier is noodzakelijk om de medicatie goed te bewaken en u zo goed mogelijk te adviseren. Indien gewenst kunt u om inzage in het dossier vragen. U kunt altijd een geneesmiddelenpaspoort (overzicht van al uw geneesmiddelen) aanvragen. Dit is niet alleen handig voor thuis of op vakantie, maar ook bij bezoek aan een arts of ziekenhuis. Mocht u inzage in het dossier van uw kinderen willen hebben, dan kan de apotheker bij kinderen vanaf 12 t/m 15 jaar u verzoeken om daartoe samen met uw kind naar de apotheek te komen. Voor inzage door ouders in een dossier van kinderen vanaf 16 jaar is toestemming van het kind nodig. (Zie minderjarigen.)

Privacy
Uw apotheker heeft net als uw arts een beroepsgeheim. Alleen in het kader van uw behandeling mogen arts en apotheker gegevens uitwisselen. Dit kan zijn op het moment dat u een recept aanbiedt, maar ook gedurende de behandeling als het gaat om aanvullend advies. Bijvoorbeeld bij gebruik van meerdere geneesmiddelen of bij opname of ontslag uit het ziekenhuis. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, maak dit dan kenbaar aan uw apotheek.

Verder waarborgt uw apotheek uw recht op bescherming van persoonlijke gegevens. Informatie mag niet zonder uw toestemming worden doorgegeven aan partner, familie of vrienden. Het kan voorkomen dat u het prettig vindt om privé met uw apotheker te praten over uw geneesmiddelen- of hulpmiddelengebruik. U kunt dan vragen om een gesprek in een aparte ruimte. En natuurlijk kunt u ook altijd een afspraak maken.

Minderjarigen
Geneesmiddelen mogen niet meegegeven worden aan kinderen onder de 12 jaar. Informatie over geneesmiddelen voor kinderen tot en met 11 jaar wordt aan de ouders (of wettelijke verzorgers) gegeven. Bij wat oudere kinderen (12 t/m 15 jaar) worden zowel de ouders als het kind geïnformeerd. Vanaf 16 jaar wordt volgens de WGBO de informatie uitsluitend aan het kind verstrekt, tenzij het kind aangeeft de informatie samen met de ouder(s) te willen ontvangen. Dit kan schriftelijk, maar ook door samen met de ouder(s) naar de apotheek te komen.

Meer informatie
Voor toelichting op uw rechten en plichten kunt u bellen met Meldpunt Consument en Zorg (NPCF): 030-291 67 77 of mailen naar meldpunt@consument-en-zorg.nl. Met al uw vragen over genees- en hulpmiddelen kunt u altijd bij uw Service Apotheek terecht of op de website www.serviceapotheek.nl.

U kunt de bepalingen over de overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling vinden in afdeling 5 (artikelen 446 t/m 468) van Titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Call Now Button